Moja svetovalnica

JEZIKOVNO TRENERSTVO

Program Jezikovno trenerstvo je namenjen strankam, ki želijo izboljšati svojo komunikacijo in napredovati na področju jezika. Namenjen je tudi tujcem, ki bi želeli izboljšati znanje in nivo komunikacije v slovenskem jeziku. Za vsako stranko na podlagi uvodne jezikovne preizkušnje oblikujemo individualni jezikovni program  (IJP).

 

Glavni cilji programa jezikovno trenerstvo:

 • izboljšanje znanja slovenskega jezika,
 • bolj samozavestna komunikacija,
 • odprava jezikovnih primanjkljajev,
 • izboljšanje pravopisa in uporabe slovnice,
 • boljša komunikacija na delovnem mestu, v družini in širši družbi,
 • odpravljanje raznih  pomanjkljivosti v govoru (mašila, …),
 • odpravljanje strahu pred komuniciranjem,
 • trening javnega nastopanja.
   

Pri oblikovanju individualnega jezikovnega programa upoštevamo starost stranke oziroma razvojne zakonitosti govora.

 

OTROCI (3-10 let) se v naši svetovalnici skozi igro učijo govorjenja in poslušanja, kasneje pa tudi branja in pisanja (ko sami pokažejo interes). Program komunikacije za otroke poteka tedensko individualno, v paru ali v skupini do 3 otrok. Zajema pogovor z otrokom/otroki, branje in/ali poslušanje pravljice, dejavnosti po branju (risanje, igranje, nastopanje, razlago novih besed, govorne igrice: pihanje s slamico, napihovanje balončkov, …) in dogovor o domačem delu do naslednjega srečanja.

 

MLADOSTNIKI (11-19 let) se v času najstništva spoprijemajo z upadom samozavesti, kar pogosto vpliva na učinkovito komunikacijo. Svetujemo z namenom uspešnejšega šolanja (dvig učnega uspeha, samozavesti) in boljše vsakodnevne komunikacije (s starši, učitelji, vrstniki, preko družbenih medijev).

 

Mladostnikom pomagamo pri učinkovitem opravljanju šolskih obveznosti:

 • pravilno načrtovanje šolskih obveznosti (urnik učenja)
 • priprava na pisno in ustno ocenjevanje znanja
 • pomoč pri pisanju seminarskih nalog, referatov
 • pomoč pri pisanju domače naloge
 • kreativno pisanje
 • priprava na govorni nastop (pri čemer smo posebej pozorni na neverbalno komunikacijo)
   

ODRASLIM svetujemo glede dviga ravni njihove komunikacije (slovnično, pravopisno izpopolnjevanje, odpravljanje mašil, trening neverbalne komunikacije, ...). Največkrat gre za stranke, ki imajo na delovnem mestu naloge, v katerih je samozavestna komunikacija ključna za doseganje zastavljenih ciljev.