Moja svetovalnica

ZA MLADOSTNIKE

V svetovalnici se ukvarjamo z dvigom učne uspešnosti otrok, mladostnikov in odraslih. Pri tem upoštevamo osebnostne lastnosti in življenjski stil posameznika. Na začetku opravimo uvodni pogovor in psihološko diagnostiko, da ugotovimo vzroke težav in prepoznamo močna področja posameznika. Nato pripravimo individualni program za postopno odpravo težav in razvoj močnih področij ter dvig uspešnosti.


Glavni cilj programa uspešno učenje:

 • dvig učne uspešnosti,
 • dvig motivacije za učenje,
 • osvojitev učinkovitih učnih strategij in tehnik,
 • identifikacija močnih področij posameznika,
 • dvig učne samopodobe,
 • bolj samozavestna komunikacija,
 • razvoj novih spretnosti in interesov.

Staršem nudimo nasvete glede:

 • organizacije šolskih obveznosti, 
 • dvigom motivacije za učenje pri otroku, 
 • odpravljanjem učnih blokad in 
 • svetujemo pri razlagi šolske zakonodaje (pravice in dolžnosti učenca/dijaka). Pri usvajanju ustreznih učnih strategij pomagamo tudi učencem/dijakom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifičnimi učnimi težavami, kot so:

 • disleksija (težave pri branju in pisanju)
 • dispraksija (težave pri organizaciji)
 • diskalkulija (težave na področju računanja)
 • specifični primanjkljaji na področju jezika
 • neverbalne specifične učne težave

Specifične učne težave se pogosto prekrivajo tudi z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD, ADD), praviloma pa se razvije tudi komorbidna problematika, kot je anksioznost, depresivnost in disocialno vedenje.

Učencu/dijaku je potrebno prisluhniti, mu pomagati in ga vzpodbujati, da odkrije svoja močna področja in način dela, ki mu prinaša uspeh. 

 V individualni učni program (IUP), ki ga formiramo na podlagi uvodne diagnostike vključimo:

 • nasvet glede ureditve učnega prostora
 • urnik učenja, 
 • postavitev delovnih navad,
 • učenje učnih strategij in bralnih tehnik, 
 • tehnike sproščanja (med učenjem, pred testi),
 • strukturo in razporeditev prostega časa,
 • pomoč pri učenju.